Posicionament Web – SEO

Augmentem la visibilitat del teu portal web, bloc o botiga virtual en els principals cercadors d’Internet.

Realitzem un estudi previ del posicionament web actual i determinem les accions a realitzar a partir dels següents punts d’avaluació:

 • SEO On Page, mesures a prendre dins del portal web:
  • Títols de pàgines i continguts
  • Millora de les paraules clau del portal i dels continguts
  • Meta-títols i meta-descripcions
  • Posicionament de les imatges

 

 • SEO Off Page, millores externes al portal web:
  • Donar d’alta el portal en els principals cercadors (Google, Bing)
  • Configuració de les Webmaster Tools
  • Google Analytics
  • Campanyes publicitàries a Google AdWords