Declaració de Privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

Bonotown’s Web Factory li garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. Cap de les dades que ens proporcioni serà compartida amb organitzacions o empreses alienes a nosaltres.

Bonotown’s Web Factory compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Bonotown’s Web Factory li garanteix que totes les dades personals recollides mitjançant els formularis d’aquest web i les facilitades a través de les diferents vies de contractació de serveis, seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que atorga la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

El tractament i la gestió d’aquestes dades compleix amb les normes estipulades al Reial Decret 994/1999, d’11 de Juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.

Quan facilita les dades personals a través d’aquest web autoritza a Bonotown’s Web Factory per al seu ús i tractament informàtic amb l’objectiu de facilitar-li informació sobre els seus serveis i promocions. En qualsevol moment podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició i / o cancel·lació dirigint-se a:

Bonotown’s Web Factory
Passeig Marítim 66, Esc 4, 2-A
07760 Ciutadella de Menorca (Illes Balears)
(+34) 625 13 57 17
info@bonotown.com